Úvod | Pro pacienty | Ordinace | Odborné | Závodní péče | Galerie|Kontakt

... odborné

 
MUDr. František Langer - garant a jednatel společnosti

- atestace v oboru všeobecné praktické lékařství

- klinická stáž Mater Dei Hospital, Malta

- klinická stáž Kansai Medical University Hospital, Japonsko

- klinická stáž Hospital da Cruz Vermelha, Brazílie


Základní školu jsem dokončil v roce 2001 v Broumově. Tamtéž jsem v roce 2009 dokončil gymnázium. Od roku 2009 do roku 2015 jsem studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Během studia jsem absolvoval několik klinických stáží v nemocnicích po celém světě. V současné době působím jako jednatel ve společnosti Medica-Langer s.r.o. Dále pracuji ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a u Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Dne 22.10.2020 jsem složil atestaci v oboru všeobecné praktické lékařství.
MUDr. Jaromír Langer - lékař a zakladatel společnosti

- atestaci I. stupně v oboru všeobecného lékařství

- atestace II. stupně v oboru přenosných nemocí

- atestace I. stupně v oboru vnitřního lékařství


Základní školu jsem dokončil v roce 1960 v Praze. Tamtéž jsem v roce 1964 dokončil střední dvanáctiletou školu s maturitou. (Padesátiročenka III. E) Od roku 1964 do roku 1970 jsem studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

V roce 1970 - 1971 jsem pracoval jako postgraduální lékař v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích. V roce 1971 - 1980 jsem pracoval jako vedoucí lékař polikliniky v Praze. 12.12.1974 jsem složil atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství. Dne 01.10.1979 jsem složil atestaci I. stupně v oboru všeobecného lékařství. Dne 22.11.1978 jsem složil atestaci II. Stupně z oboru přenosných nemocí. Od roku 1980 do roku 1985 jsem pracoval jako starší sekundární lékař, posléze jako odborný asistent infekční kliniky UK Praha. Od roku 1986 jsem pracoval jako obvodní územní lékař, závodní lékař a lékař ústavu sociální péče.

V roce 1993 jsem založil společnost s ručením omezeným Medica - Langer s.r.o., kde působím jako jednatel společnosti a praktický lékař. Zároveň pracuji jako lékař v DDZ Teplice nad Metují, DD Broumov a DD Malá Čermná. Jsem členem společnosti SVL ČLS JEP (obor praktického lékařství), dále pak SIL ČLS JEP (sdružení infekčních lékařů) a též se angažuji v sekci cestovního a tropického lékařství STLC. Pravidelně si doplňuji vzdělání na četných seminářích. V roce 2008 jsem splnil akreditaci z praktického lékařství na MZČR. Zúčastňuji se též mezinárodních konferencí v oboru infekčního a tropického lékařství.

   
Úvod | Nahoru | Tisk stránky