Úvod | Pro pacienty | Ordinace | Odborné | Závodní péče | Galerie|Kontakt

... aktuality 2

<<  1  |  2  |  3  |  Archiv  >>


 
26. březen 2016


LABORATORNÍ METODY - OKNO DO PACIENTA


Rozbor žilní krve a moči je v dnešní době základní preventivní diagnostická metoda používaná napříč všemi vyspělými státy po celém světě. Tyto dva odběry, mohou odhalit již probíhající benigní i maligní onemocnění, které ještě nezačaly vykazovat charakteristické symptomy. Tím je možné zahájit léčbu ještě v reverzibilní fázi nemoci...
 
 
6. březen 2016  |  Vytisknout článek


ZREKONSTRUOVANÁ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ


V ordinaci praktického lékaře společnosti Medica-Langer s.r.o. - MUDr. Jaromír Langer, která se stará o občany Teplic nad Metují, Adršpachu a přilehlého okolí již téměř čtvrt století proběhla rozsáhlá rekonstrukce.

Kompletně upraveny byly vnitřní prostory, které jsou nyní vybaveny lékařským nábytkem a sanitárním vybavením splňující veškeré nejnovější požadavky a předpisy. Samozřejmostí je bezbariérový přístup po celé ordinaci a WC pro tělesně postižené občany (ZTP, ZTP/P). Dále pak byly vyměněny elektrické rozvody a vodovodní sítě. Nově byla zavedena počítačová síť, která do budoucna umožní případné dovybavení ordinace novými lékařskými přístroji a zařízeními. Ordinace byla vybavena automatickým externím defibrilátorem (AED), který je v současné době nejmodernějším způsobem léčby maligních arytmií v přednemocniční péči.

Na četné dotazy svých stávajících pacientů a jako informaci pro případné nové pacienty ujišťuji, že ordinace v Teplicích nad Metují, ordinující lékař MUDr. Jaromír Langer, zdravotní sestra Eva Hartová zůstává v provozu beze změn, jakož i ostatní pracoviště společnosti (ordinace Broumov a Police nad Metují).

Těšíme se na vaší návštěvu.

Novinky a aktuální informace můžete sledovat na našich internetových stránkách www.medica-langer.cz a na Facebooku (www.facebook.com/medicalanger).

Zrekonstruovaná ordinace v Teplicích nad Metují... Zrekonstruovaná ordinace v Teplicích nad Metují... Zrekonstruovaná ordinace v Teplicích nad Metují...


Salve. Dr. Langer


 
 
19. říjen 2015


Vláda schválila novinky v odškodňování po pracovním úrazu
nebo kvůli nemoci z povolání


Nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, připravilo Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho smyslem je stanovit pravidla pro odškodňování v rámci pracovně-právních vztahů...
 
 
10. listopad 2014


Lékařská praxe v Kansai medical university hospital, Osaka (Japonsko)


V srpnu roku 2012 jsem se vydal na lékařskou stáž do brazilského města Curitiba, které leží celých 5649 NM vzdušnou čarou jihozápadně od naší metropole. Loni v srpnu jsem pro změnu zamířil východo-jihovýchodím směrem na cestu dlouhou celých 4838 NM. Ano, počítáte správně. V roce 2013 se mi dostalo té nevýslovné možnosti navštívit zemi vycházejícího slunce, lidi, zvyky a kulturu tak nepodobnou té naší. Zpátky jsem si přivezl spousty zajímavých zážitků, postřehů a zkušeností, které jsem sbíral po dobu jednoměsíční stáže v Kansai medical university hospital, Hiracata city, Osaka a s kterými bych vás rád touto cestou nyní seznámil.
Článek MUC. Františka Langera - jednatele společnosti, který vyšel v časopise Facultas nostra 04-06/2014 číslo 140-141


 
 
20. listopad 2013


Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR ; Prohlášení z XXXII. výroční konference VPL
 
 
29. červen 2013


Lékařská praxe v Hospital da Cruz Vermelha, Curitiba (Brazílie)


V období letních prázdnin loňského roku jsem se zúčastnil odborné lékařské stáže v brazilském městě Curitiba, a rád bych vás touto cestou seznámil s několika důležitými poznatky, které mi utkvěly v paměti z této daleké cesty. Podle mezinárodních dohod pro vstup do země z důvodu absolvování lékařské stáže není potřeba vízum, nicméně důrazně doporučuji mít dopředu připravené kontakty na naši ambasádu a raději i rovnou na honorární konzuláty.
Článek MUC. Františka Langera - jednatele společnosti, který vyšel v časopise Facultas nostra 01-02/2013 číslo 126-127


 
 
01. červenec 2013


Bilancování ministra zdravotnictví Leoše Hegera po třech letech ve funkci


Na ministerstvu zdravotnictví končím svůj třetí rok, a proto se snažím skládat pomyslné účty veřejnosti, svým voličům a nakonec i sám sobě. Vzhledem k současnému dění na politické scéně, které vyústilo v pád vlády, se toto bilancování stává o to aktuálnějším. Dovolte mi proto sumarizovat významné mezníky uplynulých tří let. Zároveň se pokusím nastínit i jakýsi výhled do příštích 12 měsíců pro případ, že tato vládní koalice vydrží.
 
 
18. červen 2013


Na letišti o "klíšťovce"


Sedím na letišti a čas před odletem trávím ve snaze o smysluplné využití času jako obvykle psaním. Dnes je vzhledem k uzávěrce prvního letošního čísla tohoto odborného časopisu potřeba napsat úvodník. Za prvních šest týdnů letošního roku jsem byl přítomen na třech kvalitních konferencích v nedalekém zahraničí věnujících se očkování a kromě vlastních prezentací jsem měl možnost vyslechnout si řadu zajímavých sdělení od kolegů z ciziny. Očkování zachrání každoročně minimálně tři miliony lidských životů a u desítek milionů dalších pomůže předejít komplikacím, trvalým následkům a chronickým zdravotním problémům. 
 
16. duben 2013


Akční plán Národního antibiotického programu


Antibiotická rezistence představuje významnou hrozbu veřejnému zdraví. To je bohužel aktuální realita, kdy může nevhodné zacházení s antibiotiky spolu s nekontrolovaným šířením rezistentních mikroorganismů v populaci způsobit ztrátu účinnosti celé lékové skupiny, která iniciovala v polovině minulého století revoluci v medicíně. Antibiotika přispěla k záchraně životů a nepochybně umožnila rozvoj moderní, technologicky orientované medicíny. Znovu může dojít ke vzestupu nemocí považovaných dnes díky antibiotikům za vyřešený problém. Závažné infekce dosud účinně léčené antibiotiky mohou opět ohrožovat nemocné na životě. 
 
26. únor 2013


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje „Výkladový slovník pro čtení petice ČLK"


MZ ČR plně respektuje právo lékařů vyjádřit svůj nesouhlas, nelze ale připustit, aby v této hře byli rukojmími právě pacienti. S rozpaky z těchto důvodů ministerstvo vnímá předloženou petici. Vztah lékaře a pacienta jistě není možné vnímat jako rovnocenný, pacient je na péči lékaře závislý. Nakolik je etické vyžadovat podpis na petiční arch v ordinaci, je otázkou. Zároveň MZ ČR musí upozornit na míru korektnosti textu petice. Resort proto v této souvislosti připravil „Výkladový slovník pro čtení petice ČLK", který umístil na webové stránky. 
 
15. únor 2013


Stanovisko SPL ČR k výzvě ČLK, odborů a některých organizací k protestním akcím.


"Tvrdá, ale spravedlivá !" To jsou slova, kterými přivítal Dr. Kubek, již jako prezident ČLK, úhradovou vyhlášku vydanou ministrem Rathem v roce 2006. Vyhláška byla tvrdě restriktivní pro všechny poskytovatele. Zejména pak pro ambulantní, z nichž většina, bez možnosti vyvinění, byla postižena vysokými pokutami. Tato vyhláška vedla ke skutečné diskriminaci pacientů a znamenala pro ně omezení dostupnosti péče. To přimělo tehdy tisíce lékařů vyjádřit aktivně svůj protest a pod tíhou argumentů donutilo tehdejšího ministra Ratha tuto zhůvěřilost zrušit a nahradit jí vyhláškou novou, stále sice restriktivní, ale již více propracovanější. O to více překvapivý je obrat ČLK v čele s prezidentem Kubkem po volbách v roce 2008, kdy se z nich stali tvrdošíjní odpůrci kroků, mající za cíl šetřit prostředky veřejného zdravotnictví. Odmítáním prakticky všech reformních snah o redukci mnohdy nadbytečné sítě a redistribuci prostředků s cílem účelnějšího nakládání s financemi z veřejného zdravotního pojištění, se dostala ČLK do pozice odborářské nátlakové skupiny požadující stále více peněz do systému, aniž by byla ochotna cokoli slevit ze svých představ např. o personálním zajištění, či tabulkových platech. 
 
11. únor 2013


Reakce ministerstva zdravotnictví na vyjádření České lékařské komory


Bohužel se opakuje podobná rétorika ČLK, s jakou jsme se v posledních letech setkávali. Opět vidíme mediální snahu strašit pacienty, vyvolávat u nich paniku a tím volat po zvýšení příjmů ve zdravotnictví. "Nakolik jde o politikaření a pletichy a do jaké míry je na prvním místě zájem pacienta, ať si dnešní aktéři podpisové akce zodpoví před svým svědomím," řekl ministr zdravotnictví Leoš Heger. 
 
07. leden 2013


Prezidentské volby 2013


Pokyny k zajištění voleb prezidenta republiky konaných ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo voleb ve dnech 25. a 26. ledna 2013)

Na základě zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, (dále jen „zákon o volbě prezidenta republiky") se uskuteční ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo voleb ve dnech 25. a 26. ledna 2013) volby prezidenta republiky.

V souvislosti s volbami vzniká povinnost vedoucím pracovníkům lůžkových zdravotnických zařízení zajistit řádný průběh voleb pro voliče, kteří z důvodu hospitalizace nemohou realizovat své volební právo v místě svého trvalého pobytu. 
 
10. prosinec 2012


Ministerstvo zdravotnictví reaguje na aktuální vývoj v kauze metanol v předvánočním čase


Ministerstvo zdravotnictví opětovně varuje občany před konzumací alkoholu neznámého původu a neoznačených lihovin. V souvislosti s trvajícím výskytem otrav metylalkoholem a nedohledáním všech kontaminovaných potravin v distribuční síti vyzývá občany, aby v případě jakýchkoli pochybností o původu alkoholu, obsah lahví zlikvidovali nebo se obrátili na jakékoli územní pracoviště krajské hygienické stanice. To zajistí prošetření jejich podnětů včetně bezplatného vyšetření lihovin, které na krajské hygienické stanice v této souvislosti přinesou. Uvedené bezplatné vyšetření se však netýká lihovin nabízených k prodeji. 
 
10. prosinec 2012


Personální změny na ministerstvu zdravotnictví


Ministr zdravotnictví jmenoval s platností od 1. 12. 2012 do funkce vrchního ředitele pro ekonomiku pana Ing. Petra Saláka. V této funkci nahradil Ing. Zdeňka Kabátka, který nastoupil na pozici ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. 
 
27. listopad 2012


Česká republika uspěla ve sporu s Diag Human i v Rakousku


Odvolací soud ve Vídni vyhověl České republice a zastavil exekuční řízení na majetek ČR v Rakousku. Česká republika dosáhla tedy dalšího úspěchu v exekučních řízeních vedených firmou Diag Human SE v zahraničí. Tento týden jí již vyhověl francouzský soud, který zastavil exekuční řízení na majetek ČR ve Francii. 
 
27. listopad 2012


Diag Human utrpěl zásadní prohru ve sporu s ČR i v zahraničí


Francouzský odvolací soud v Paříži potvrdil správnost postupu státu a zastavil exekuční řízení vůči České repulice. Navíc soud uložil firmě Diag Human SE uhradit soudní výlohy a současně přiznal České republice proti Diag Human SE náhradu nákladů ve výši 20.000,- EUR. Ministerstvo zdravotnictví a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tak zaznamenaly klíčový úspěch ve sporu s firmou Diag Human SE. 
 
26. listopad 2012


Ministerstvo zdravotnictví podpoří 320 miliony iktová, komplexní kardiovaskulární a cerebrovaskulární centra


Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na vyhlášení další výzvy k předkládání žádostí z evropských dotací v celkové výši 320 milionů Kč, která je určena podpoře specializovaných pracovišť cerebrovaskulární a kardiovaskulární péče. Podpora je určena specializovaným centrům, která byla nově zařazena do věstníků č. 3/2012, 4/2012 a 8/2012, jenž upravují cerebrovaskulární a kardiovaskulární péči v ČR, a dále těm specializovaným centrům, která neobdržela dotaci v rámci předchozí výzvy zaměřené na podporu těchto sítí. 
 
19. listopad 2012  |  Vytisknout článek


Opakované varování Ministerstva zdravotnictví ČR


Vzhledem k pokračujícímu výskytu případů i úmrtí na otravu metylalkoholem ministerstvo zdravotnictví opakovaně varuje širokou veřejnost před konzumací veškerých alkoholických nápojů, které nemají jasný a zaručený původ.


Salve. Dr. Langer

 
 
12. listopad 2012


Reakce ministra zdravotnictví Leoše Hegera na usnesení České lékařské komory z Kongresu konaného 4. 11. 2012


Na Kongresu České lékařské komory dne 4. 11. 2012 v Praze jsem byl vyzván, abych zvážil své odstoupení z funkce ministra zdravotnictví České republiky. Toto usnesení bylo schváleno z přítomných 268 delegátů těsnou většinou dvou hlasů. Dovoluji si poděkovat všem těm lékařkám a lékařům, kteří se k vyjádření nedůvěry mé osobě nepřipojili. Děkuji jim nikoli za svoji osobu, ale za to, že ČLK již není uniformním orgánem. Uniformní souhlas se všemi kroky vedení ČLK ze strany členů ČLK se nyní nekonal, což lze to považovat za výrazný posun a příslib, že v budoucnu by se Česká lékařská komora mohla znovu vrátit mezi důležité aktéry v našem zdravotnickém systému. 
 
05. listopad 2012 (18:48)


Tiskový briefing ministerstva zdravotnictví a zástupců zdravotních pojišťoven k restrukturalizaci lůžkové péče
 
 
29. říjen 2012


Dopis ministra zdravotnictví Leoše Hegera ze dne 22. října 2012
 
 
09. říjen 2012


Zorientujte se ve změnách předepisování lázeňské péče

od 1. října 2012
 
 
08. říjen 2012


NAŘÍZENÍ VLÁDY 304/2012 Sb.

ze dne 24. srpna 2012

o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.
 
 
01. říjen 2012


OZNÁMENÍ O SLOUČENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN


Ministerstvo zdravotnictví České republiky, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 4 odst. 5 a § 6 odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e ,

že na základě žádosti žadatele České průmyslové zdravotní pojišťovny se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ 703 00, IČ: 47672234 a Zdravotní pojišťovny METAL - ALIANCE se sídlem: Kladno, Čermákova 1951, PSČ 272 00, IČ: 48703893 ze dne 27. dubna 2012, vydalo dne 23. srpna 2012 Rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 29. srpna 2012 a na jehož základě

dochází ke dni 1. října 2012 ke  S L O U Č E N Í .
 <<  1  |  2  |  3  |  Archiv  >>Zpět | Úvod | Nahoru | Tisk stránky